ไหว้พระวัดบวรนิเวศวิหาร ขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย

ไหว้พระวัดบวรนิเวศวิหาร ขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดในกรุงเทพที่มีผู้คนให้ความสนใจเข้ามากราบสักการะมากมาย เพราะมีความเชื่อเรื่องการแคล้วคลาด ปลอดภัย ไม่ว่าจะไปไหนมาไหน

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดในกรุงเทพที่มีผู้คนให้ความสนใจเข้ามากราบสักการะมากมาย เพราะมีความเชื่อเรื่องการแคล้วคลาด ปลอดภัย ไม่ว่าจะไปไหนมาไหน

วัดบวรนิเวศวิหาร คือสถานที่สำคัญและมีความศักดิ์สิทธิอีกหนึ่งในกรุงเทพมหานคร หากใครที่ได้เดินทางมาขอพรก็จะทำให้ แคล้วคลาด ปลอดภัยทุกการเดินทาง เสมอมีพระคุ้มครองให้แคล้วคลาดอยู่เสมอ เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่สายมูเตลูให้คาวมสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เดินทางสะดวก

ขอพระในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดในกรุงเทพที่มีผู้คนให้ความสนใจเข้ามากราบสักการะมากมาย เพราะมีความเชื่อเรื่องการแคล้วคลาด ปลอดภัย ไม่ว่าจะไปไหนมาไหน

พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ พระอุโบสถเมื่อแรกสร้างเป็นอาคารจตุรมุข ต่อมาได้รื้อมุขหลังออก จึงปรากฏเป็นอาคารตรีมุข

มีลักษณะเป็นอาคาร 2 หลังต่อกัน มีหน้าบันรวม 3 ด้าน ประดับด้วยปูนปั้นลายดอกพุดตานใบเทศ ตรงกลางเป็นตราพระมหามงกุฎและพระขรรค์ปูนปั้นลงรักปิดทอง ประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้า

ซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเครื่องหมายว่าทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อครั้งทรงพระผนวช พระสุวรรณเขต หรือที่เรียกว่า “หลวงพ่อโต” (องค์หลัง) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 9 ศอก 21

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดในกรุงเทพที่มีผู้คนให้ความสนใจเข้ามากราบสักการะมากมาย เพราะมีความเชื่อเรื่องการแคล้วคลาด ปลอดภัย ไม่ว่าจะไปไหนมาไหน

นิ้ว สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ได้อัญเชิญจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี มาประดิษฐานเป็นพระประธานองค์แรกของพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร พระพุทธชินสีห์ (องค์หน้า) เป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งในหัวเมืองฝ่ายเหนือ

ตามตำนานเล่าว่า พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก เจ้าเมืองนครเชียงแสนทรงหล่อขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินราช และพระศรีศาสดา เมื่อประมาณ พ.ศ. 1500 พระพุทธชินสีห์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 5 ศอกคืบ 7 นิ้ว สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ

Bowonniwet Ratchaworawihan Temple, Bangkok

โปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานในมุขหลังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ครั้นใน พ.ศ.2380 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะยังทรงพระผนวชอยู่และทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร โปรดให้อัญเชิญเข้าประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ

อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิของวัดบวรนิเวศวิหารก็คือ รอยพระพุทธบาท หรือ รอยพระพุทธยุคลบาท สมัยสุโขทัย ประดิษฐานภายในศาลาพระพุทธบาท ด้านติดกำแพงวัดทางด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถ

รอยพระพุทธบาท นี้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ทรงได้มาจากจังหวัดชัยนาท เดิมประดิษฐานไว้ที่วัดบวรสถานสุทธาวาสในพระราชวังบวรสถานมงคล ต่อมาในปี พ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ย้ายมาที่วัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงโปรดให้มีการบูรณะและต่อมุขศาลานี้เป็นที่ประดิษฐานภายในเจาะผนังเป็นคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกศิลา สมัยลพบุรี ไว้สองข้าง ข้างละ 1 องค์ และพระพุทธรูปประจำวันเกิด

หรือสามารถเข้ารับชมวีดีโอเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หรือสามารถชมเครื่องรางของขลังอื่นๆได้ ที่นี่

#วัดในกรุงเทพมหานคร #สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ #ไหว้พระวัดบวรนิเวศวิหาร

ขอขอบคุณภาพจาก

  • www.lovethailand.org
  • tatapi.tourismthailand.org
  • dhamma.mthai.com
  • aorest.shop
  • groottravel.com
  • cms.dmpcdn.com
Facebook
Twitter
Pinterest
Reddit