การดูดวงด้วยไพ่ออราเคิล

การดูดวงด้วยไพ่ออราเคิล

ไพ่ออราเคิล เป็นไพ่ที่ออกแบบมาในการดูดวง หลายๆคนก็อาจจะให้ตุ๊กตาบ้างไม่มากก็น้อย ไพ่ออราเคิลเป็นใครอ่านง่าย และรูปแบบของการอ่านไม่ได้ตายตัว

ไพ่ออราเคิล เป็นไพ่ที่ออกแบบมาในการดูดวง หลายๆคนก็อาจจะให้ตุ๊กตาบ้างไม่มากก็น้อย ไพ่ออราเคิลเป็นใครอ่านง่าย และรูปแบบของการอ่านไม่ได้ตายตัว

ไพ่ออราเคิล การอ่านนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างดาวราศีวันเดือนปีเกิดต่างๆของผู้อ่านที่ถูกออกแบบมาเพื่อการดูดวงแบบสมัยใหม่ 

ไอ้ออราเคิลนั้นจะไม่มีหลักตายตัวในการอ่านและให้กูออกแบบมาให้เป็นรูปของสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาทำการทำนายดวงนั้นจะเป็นการทำนาแบบไหนจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับว่าให้สำหรับนั้นจะบอก จะบอกอะไร 

จำนวนหน้าไพ่ออราเคิลนั้น ไม่มากเท่าไพ่tarot ไพ่ออราเคิลนั้นมีการจัดเป็นธีมๆไป แต่ว่าผลการอ่านไพ่ออราเคิลก็ให้ผลการอ่านที่แม่นเหมือนกันนะคะ ใช่อ่านทำนายอนาคต หรือวิเคราะห์สภาพจิตของผู้มาอ่านก็ย่อมได้

ไพ่ออราเคิลนั้นสร้างมาเพื่อการ ใช้ในการดูดวง เพื่อใช้ในการพยากรณ์โดยตรง ใช้เพื่อดูดวง ทำนายอนาคต วิเคราะห์เรื่องราวหรือสภาวะจิตใจ ฯลฯ บางสำรับถูกดัดแปลงจากไพ่ป๊อกบ้างจากไพ่ทาโรต์บ้าง

ไพ่ออราเคิล เป็นไพ่ที่ออกแบบมาในการดูดวง หลายๆคนก็อาจจะให้ตุ๊กตาบ้างไม่มากก็น้อย ไพ่ออราเคิลเป็นใครอ่านง่าย และรูปแบบของการอ่านไม่ได้ตายตัว

แต่ส่วนใหญ่มักจะถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ ด้วยการออกแบบไพ่ออราเคิลนั้นมีความอิสระสูง ไม่มีรูปแบบตายตัว ไม่จำกัดโครงสร้าง จึงไม่จำเป็นต้องมีแยกเป็นชุดใหญ่กับชุดเล็ก ไม่ต้องแยกตามชุด  

หรือตามหมวดธาตุ  ไม่จำเป็นต้องมีชุดบุคคล  หรือแม้แต่ไม่ต้องมีแม้แต่ตัวเลขกำกับ หน้าไพ่แต่ละใบมีเพียงภาพหรือสัญลักษณ์เท่านั้น บางสำรับอาจมีเพียงข้อความสั้นๆโดยไม่มีรูปภาพใดๆก็ได้

ถึงกระนั้นไพ่บางสำรับอาจถูกออกแบบให้จัดแยกกันเป็นชุดๆหรือเป็นหมวดหมู่เฉพาะขึ้นมาใหม่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน 

ไพ่ออราเคิลนั้นเป็นไข้ที่มีอิสระในการอ่านจึงไม่มีกฎตายตัวในการอ่านให้การดูดวงให้อยู่กับแนวคิดการที่ไพ่ในสำรับนั้นๆออกแบบมา

ไพ่ออราเคิล เป็นไพ่ที่ออกแบบมาในการดูดวง หลายๆคนก็อาจจะให้ตุ๊กตาบ้างไม่มากก็น้อย ไพ่ออราเคิลเป็นใครอ่านง่าย และรูปแบบของการอ่านไม่ได้ตายตัว

แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ไพ่ดูดวงแต่ละสำรับ ไพ่ออราเคิลจะมีการกำหนดเนื้อหาเฉพาะ  ของสำรับนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ภูตพราย  อี้จิง  สัตว์ทั้งในเทพนิยายหรือสัตว์ในโลกปกติ เหล่าเทพเทวดาต่างๆ  

ที่อิงตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ ฮินดู ฯลฯ หรืออิงตามความเชื่อในแถบกลุ่มประเทศและวัฒนธรรมที่ต่างกันไปมีกลุ่มเป้าหมายหรือเฉพาะ

เช่น เจาะในประเด็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นหลักพัฒนาจากองค์ความรู้ของชนชาติใดชนชาติหนึ่งหรือวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งไว้บางสำรับอาจนำองค์ความรู้จากหลายๆวัฒนธรรมมาผสมเข้าไปในสำรับได้ด้วยเช่นกัน

ผูกหลายเรื่องราว หรือครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และแม้กระทั่งสามารถสะท้อนสภาวะจิตใจ ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือใช้ในการทำนายพยากรณ์ทั่วไปเช่นเดียวกันกับไพ่ทาโรต์

หรีอสามารถเข้ารับชมวีดีโอเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หรือสามารถชมเครื่องรางของขลังอื่นๆได้ ที่นี่

#การดูดวงด้วยไพ่ออราเคิล #การทำนายพยากรณ์ #ไพ่ป๊อก #ความรักความสัมพันธ์

ขอขอบคุณภาพจาก

  • cdn-contents.aduang.co
  • f.ptcdn.info
  • http://3.bp.blogspot.com/
Facebook
Twitter
Pinterest
Reddit