ขอพรพระแม่เทวีครบทุกด้าน สายมูไม่ควรพลาดที่ วัดแขกสีลม

ขอพรพระแม่เทวีครบทุกด้าน สายมูไม่ควรพลาดที่ วัดแขกสีลม

ถ้าสังเกตกันดี ๆ ทุกวันนี้พิธีกรรมทางศาสนาพุทธของไทยเรานั้นมีการอิงกับพิธีกรรมของพราหมณ์-ฮินดูกันอยู่ด้วยเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างพิธีแต่งงานทำบุญเลี้ยงพระ งานขึ้นบ้านใหม่งานศพ และอื่น ๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีโบสถ์พราหมณ์ หรือวัดฮินดูต่าง ๆ ในไทย

และมีคนไทยเราเองไปสักการะมากมาย วัดแขกสีลมจะเป็นสถานที่เฉพาะผู้นับถือศาสนาฮินดูเท่านั้น แต่ทุกวันนี้เปิดให้ทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปสักการะมหาเทพต่าง ๆ

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันดีว่า วัดแขกสีลมเป็นวัดทางศาสนาฮินดูแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้นับถือองค์เทพฮินดูต้องไปไหว้สักครั้ง แต่เดิมนั้นวัดแขกจะเป็นสถานที่สำคัญสำหรับผู้นับถือศาสนาฮินดูเท่านั้น ที่จะเข้าไปสักการะองค์พระแม่มหาอุมาเทวีได้

แต่ด้วยเพราะเมื่อเวลาผ่านไป คนไทยสายพุทธก็เริ่มมีความศรัทธาในศาสนาฮินดู และนับถือองค์เทพมากมาย จึงทำให้ทุกวันนี้ทางวัดได้เปิดให้ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ได้เข้าไปสักการะองค์เทพเจ้าต่าง ๆ ได้เช่นกัน แต่วัดแขกสีลม เป็นวัดที่มีข้อจำกัดในการนำสิ่งของเข้าไปไหว้วัดแขก หรือข้อห้ามในการเข้าไปยังสถานที่อย่างเคร่งครัด

เชื่อกันว่าอำนาจแห่งพระแม่อุมาเทวี วัดแขกสีลม นั้น ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบเทียมได้ ทรงมอบอำนาจวาสนาและความเป็นใหญ่ให้แก่ผู้บูชา ทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรู ประทานกำลังวังชาความสามารถเพื่อทำกิจต่าง ๆ ให้ลุล่วง ทรงทำลายสิ่งชั่วช้าชั่วร้าย คนชั่ว และผู้เบียดเบียน

ชีวิตของผู้บูชา ตลอดจนประทานบริวาร อำนาจในการปกครอง และบารมีแก่ผู้หญิง พระองค์ยังทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม ความผาสุกในการครองเรือน ครอบครัวที่เปี่ยมสุข ประทานบุตรที่ดี

พระแม่ลักษมี คือ เทวีแห่งความงดงาม ความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา

ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค และประกอบความดีอยู่เป็นนิจ พระแม่ลักษมี ผู้ศรัทธาจะถือกันว่าเป็น เทพนารีผู้อำนวยโชค จึงมีผู้คนไปกราบไหว้มากมายที่ วัดแขกสีลม

การบูชาพระแม่สรัสวดี วัดแขกสีลมนั้นก็เหมาะสมแก่นักเรียน นักศึกษา มีการประดิษฐานเทวรูปในสถานศึกษา เช่น ที่ วัดเทพมณเฑียร ก็ประดิษฐานเทวรูปพระแม่สรัสวดี ไว้หน้าทางเข้า โรงเรียนภารตวิทยาลัย ผู้ที่จะเดินเข้าโรงเรียนและวัดเทพมณเฑียรก็จะสักการะเทวรูปพระแม่สรัสวดีก่อนเสมอ นอกจากนี้พระแม่สรัสวดียังเหมาะสมแก่การบูชาสำหรับผู้มีอาชีพเป็นครู

#maharuoy #ขอพรพระแม่เทวีครบทุกด้าน #พิธีแต่งงานทำบุญเลี้ยงพระ

ขอขอบคุณภาพจาก

  • travel.trueid.net
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit